Full d'inscripció

 
Podeu fer-vos socis i gaudir dels seus avantatges. Sol·licita el formulari a: Podeu retornar aquest imprès omplert per correo electronic  conjuntament amb una copia del resguard d’ingres o bé personalment.

S'ha de fer un ingrés de 20€ (cuota anual)

El nº de conte: 0081-5133-34-0006030911 al Banc de Sabadell per transferencia.

En el mateix Banc de Sabadell dient que és per Céllecs Bici.